De bepalingen van Wet 124/2017 (paragrafen 125 tot 129) vereisen de jaarlijkse publicatie op het corporate webplatform van de volledige en gedetailleerde lijst van overheidssteun en bijdragen ontvangen in de uitoefening van de bedrijfsactiviteit tijdens het voorgaande jaar.

Op grond van deze overwegingen wordt het volgende verklaard:

Ondergetekende FERRUCCI GROUP S.A.S. di FERRUCCI GIUSEPPE & C. met maatschappelijke zetel te Via Bruxelles, 15 BTW-nummer 06984900727 vertegenwoordigd door dhr. Giuseppe Ferrucci (wettelijk vertegenwoordiger en enig bestuurder van het bedrijf)

VERKLAREN 
de door de onderneming ontvangen steuncomponenten die voortvloeien uit het Rijksregister Staatssteun op grond van art. 52 van Wet 234/2012:
 • Onderdeel-ID: 4718334
 • Benaming maatregel: COVID-19: MKB Garantiefonds Staatssteun SA. 56966 (2020/N) WETBESLUIT 8 april 2020 n. 23 Dringende maatregelen voor toegang tot krediet en belastingnaleving voor bedrijven.
 • toekenningsautoriteit: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
 • Naam: TF COVID-19 - Paragraaf 3.2 van de mededeling van de Commissie van 19.03.2020 C(2020) 1863 final en latere wijzigingen
 • Doelstelling: een ernstige economische verstoring verhelpen
 • Productiesector: C.14.1
 • Help-tool: Garantie 
 • Bedrag: € 150.000,00
 • Onderdeel-ID: 4718333
 • Benaming maatregel: COVID-19: MKB Garantiefonds Staatssteun SA. 56966 (2020/N) WETBESLUIT 8 april 2020 n. 23 Dringende maatregelen voor toegang tot krediet en belastingnaleving voor bedrijven.
 • toekenningsautoriteit: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
 • Naam: TF COVID-19 - Paragraaf 3.2 van de mededeling van de Commissie van 19.03.2020 C(2020) 1863 final en latere wijzigingen
 • Doelstelling: een ernstige economische verstoring verhelpen
 • Productiesector: C.14.1
 • Help-tool: Garantie 
 • Bedrag: € 2.070,00
 • Onderdeel-ID: 3245216
 • Betiteling van de maatregel: Nationale kaderregeling inzake staatssteun - COVID 19 (Artikelen 54 - 61 van het doorstartbesluit zoals gewijzigd door artikel 62 van Wetsbesluit 104/2020)
 • Bevoegde instantie: Regio Apulië - Afdeling Economische Ontwikkeling Titel II Hoofdstuk 3 - Circulatie
 • Naam: TF COVID-19 - Deel 3.1 van de mededeling van de Commissie van 19.03.2020 C(2020) 1863 final en latere wijzigingen
 • Doelstelling: een ernstige economische verstoring verhelpen
 • Productiesector: C.14.1
 • Hulpmiddel: Subsidie/Rentesubsidie
 • Bedrag: € 45.000,00
 • Onderdeel-ID: 4067769
 • Benaming van de maatregel: Gesubsidieerde leningen ten gunste van het MKB voor het opzetten van promotie-initiatieven voor deelname aan beurzen/tentoonstellingen
 • Licentieverlenende instantie: SIMEST
 • Naam: EU-verordening 1407/2013 algemene de minimis
 • Doelstelling: een ernstige economische verstoring verhelpen
 • Productiesector: C.14.1
 • Hulpmiddel: lening/terugbetaalbaar voorschot
 • Bedrag: € 15.000,00